Stille week Nieuw-Lekkerland

zondag 14 april 2019

“Gedachten bij het kruis”

Vanouds is de periode voorafgaande aan het Paasfeest een tijd van voorbereiding, inkeer en bezinning.

In de komende ‘Stille of Goede week’ wordt van maandag t/m donderdag afwisselend in één van de deelnemende kerken (Gereformeerde Ontmoetingskerk, Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg, Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp, Hervormde Gemeente Maranatha en Gereformeerde kerk Vrijgemaakt) een korte samenkomst gehouden, een Avondgebed. Bovendien wordt in Maranatha op Witte donderdag een bijeenkomst georganiseerd voor en door de jeugd. De Avondmaalsdienst op de avond van Goede Vrijdag valt buiten de samenwerking. De kerkenraad en de werkgroep Stille Week bevelen de Avondgebeden van harte aan.

Goede Vrijdag 20 april 19.30 uur              Erediensten                      alle kerken
Lucas 23 : 44 t/m 47

Stille Zaterdag 20 april 
Mattheüs 27 : 57 t/m 66                               (aanbevolen om persoonlijk te lezen)

1e Paasdag 21 april 09.30 uur                     Erediensten                      alle kerken
Mattheüs 28 : 1 t/m 7

Gerelateerde berichten