Opendeurdienst "Het dak eraf"

zondag 22 september 2019

In de morgendienst van zondag 13 oktober zal er een opendeurdienst worden gehouden.

Bij de titel “Het dak eraf’ of “Het dak gaat eraf “, kan men in eerste instantie denken aan; uitbundigheid, feestgevoel, grote vreugde.

In Lucas 5 vers 17-26 en Markus 2 vers 5 en 11 gaat letterlijk het dak eraf. In deze bijbel gedeelten wordt er een gat gemaakt in het dak, en laten vier mannen hun verlamde vriend op zijn draagbed zakken door het gat, om zich door Jezus te laten genezen. Bij het zien van hun geloof zegt Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven’. (Markus 2 vers 5) en verder in vers 11: ‘Ik zeg u, pak uw bed en ga heen naar uw huis.’
Wat zal de vreugde en verwondering groot zijn geweest en bovenal de dankbaarheid bij de betreffende man, zijn vrienden en familie en alle aanwezigen. De man kan weer lopen, springen, rennen, huppelen. Groot is uw trouw, o Heer.

In deze dienst gaat men dieper in op dit thema. Bent u/ jij benieuwd geworden? We heten u en jou van harte welkom in deze dienst.

Gospelkoor Polyhymnia

Gospelkoor Polyhymnia is een interkerkelijk koor dat uit ongeveer 30 enthousiaste leden bestaat. De leeftijd varieert vanaf 12 jaar en ouder. Het koor komt van het eiland Tholen (Oud-Vossemeer). Het doel van het koor is; God prijzen, loven en aanbidden door middel van de talenten die ze van Hem gekregen hebben. Hun repertoire varieert van rustige ballads tot echt ‘black gospel’. Van John Rutter tot Sela.Polyhymnia verleent haar medewerking aan erediensten, jeugddiensten en concerten in de regio Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant.
Het koor staat onder leiding van Maarten van der Kooij.

Opendeurdienst

D.V. zondag 13 oktober om 09.30
Ds.G.J. van Beek.
Muzikale medewerking van Gospelkoor Polyhymnia uit Oud-Vossemeer.
Crèche aanwezig.

Maranathakerk Mattenbies 1 Nieuw-Lekkerland.

Gerelateerde berichten