Activiteitencommissie

Onze gemeente kent een erg ijverige activiteitencommissie die allerlei activiteiten binnen onze gemeente op poten zet. Dit alles heeft met name tot doel om de onderlinge band te versterken en de saamhorigheid te bevorderen. Ook zijn de georganiseerde evenementen veelal goede gelegenheden om mede gemeenteleden (beter/anders) te leren kennen. Daarnaast worden ook in specifieke gevallen bijzondere acties georganiseerd om geldmiddelen te verwerven voor materiële kerkelijke doelen. Hoewel alle evenementen dus in beginsel worden georganiseerd ter verwezenlijking van de genoemde doelen, snijdt met name bij de jaarlijkse rommelmarkt het mes aan twee kanten. Want naast de vele onderlinge contacten die dan gestalte krijgen, komt de opbrengst ten goede van het college van kerkrentmeesters en een door de diaconie uitgezocht goed doel.

Andere evenementen die worden georganiseerd zijn de jaarlijkse startdag en het winteravondje.

Hulp kan men altijd en in vrijwel elke vorm gebruiken. Heeft u activiteiten op het oog, waarvan u denkt dat het leuk zou zijn om die nog eens in gemeenteverband te organiseren, neem dan contact op!

Startweekend

Op zaterdag 3 september vanaf 16.00 uur willen we met elkaar een hapje en drankje doen en daarna gezellig met elkaar Oudhollandse spelletjes spelen. De jeugd onder de twaalf jaar kan meedoen met...

-