Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking)

Wij vinden het als gemeente erg belangrijk gehoor te geven aan het zendingsbevel en een bescheiden bijdrage te leveren aan het uitdragen van de boodschap van genade, in Woord en daad, ook buiten de grenzen van ons eigen land.

De taak van de Z.W.O. is om een keuze te maken uit de vele mogelijke goede doelen om zendingsgeld voor te bestemmen. In het verleden ging het geld altijd naar doelen van Kerk in Actie van de PKN. Inmiddels ondersteunen wij als gemeente een aantal jaren zelfstandig doelen in binnen en vooral buitenland.

  • Brigade de la Luz (Dominicaanse Republiek)
  • Vrienden van Nicaragua (Nicaragua)
  • Enkele projecten in Roemenie (Roemenie)
  • Diaconaal Jongerenwerk Maranatha (Malawi 2015)

Via collectes, zendingsbusjes in de hal van de kerk en het verzamelen van postzegels, kunnen we iets van onze overvloed delen met zo velen in deze wereld die gebrek hebben aan dingen die voor ons bijna vanzelfsprekend zijn.

Ook organiseren wij zelf acties:

  • Kaarten actie Open Doors (gemeentebrede actie)
  • “Bak”actie (gemeentebrede actie)

Ook de jeugd van onze gemeente neemt direct deel aan het zendingswerk. Via de jeugdclubs doen zij sinds enkele jaren mee met de “schoenendoos”actie. Zij versieren een schoenendoos en vullen deze met pennen, schriften, zeep en speelgoed. Op deze manier worden zij, binnen hun belevingswereld, bewust gemaakt van de armoede in andere landen.

-