Kerkdienst gemist?

Alle kerkdiensten kunnen van internet gedownload en beluisterd worden in MP3-formaat. De volledige diensten worden opgenomen en opgeslagen. Om de diensten te kunnen luisteren heeft u een MP3-programma nodig, bijvoorbeeld Windows Media Player.

Op zondag 14 augustus 2022 om 09.30 uur zal Ds. G.J. van Beek voorgaan in een dienst van de Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland.

Kerkdienst terugkijken of terugluisteren

Terugluisteren
Klik op de play knop onder het kopje 'Geluidsopname' om de geluidsname af te spelen, via de puntjes is er ook een optie om de opname te downloaden.

Terugkijken
Klik op de rode play knop onder het kopje 'Beeldopname' om de dienst te bekijken met beeld via KerkTV.

Datum Beschrijving Predikant / spreker Geluidsopname Beeldopname
7 aug. 2022
09.30 uur
Opname
Ds. B. Oosterom
Rumpt
31 jul. 2022
09.30 uur
Jezus en de essentie van de wet
Lied 150 a: 1,2 en 3
Lied 150 a: 4
ELB289: 1, 2 en 3
Kinderlied : Ik ben veilig in Jezus armen
Lied 680: 1
Deuteronomium 6: 1-3
Lied 680: 2
Mattheus 22: 36-40
Lied 680: 3
Marcus 7: 1-16
Lied 680: 4
Lied 680: 5
Lied 834: 1,2 en 3
Lied 42
Ds. mevr. A.J.T. Bouwman
Papendrecht
24 jul. 2022
09.30 uur
De rechtvaardige zal leven door geloof
Psalm 72: 1
Psalm 72: 4 en 7
ELB 308: 1 en 3.
Psalm 119: 37
Bijdrage KND en kinderlied
Habakuk 2: 1 – 4 NBV
Romeinen 1: 1 – 17 NBV
Gezang 313: 1, 2, 3 en 5
ELB 166: 1, 2 en 4.
Gezang 435: 1, 4 en 5.
Ds. T. Meijer
Puttershoek
17 jul. 2022
09.30 uur
Paulus geroepen door Jezus
Psalm 72:1 en 4
Gezang 20:1,6 en 7
Gezang 462:1,2 en 4
Kinderlied
Schriftlezing: Handelingen 9:1-21, NBV21
Weerklank 569:1,2,3,4
Schriftlezing: Galaten 1:1-24, NBV21
Weerklank 60:1,2 en 4
Gezang 151:1,2,3
Geloofsbelijdenis
Gezang 312:1,2 en 3
Ds. L.C. van der Eijk
Zwijndrecht
10 jul. 2022
09.30 uur
Houd vol!
Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4
Aanvangstekst: Romeinen 12: 12 (NBV)
Gezang 316: 2, 3 en 4
Gebodslezing
Psalm 86: 2 en 4
Kindermoment: Een Ethiopiër wil Jezus volgen
Kinderlied: : Ik vind het fijn om jou te helpen
Schriftlezing: Haggaï 1: 15b – 2: 9 (NBV)
Gezang 320: 1, 3 en 4
Gezang 441: 7, 8 en 11
Slotlied: ELB 224 (God wijst mij een weg…)
Ds. G.J. van Beek
3 jul. 2022
09.30 uur
Overstapdienst - Welkom thuis!
Aanvangslied: Psalm 118: 9 en 10
Aanvangstekst: Jesaja 43: 1 (BGT)
Opwekking 599 (Nog voordat je bestond, kende Hij je naam…)
Kindermoment en lied Stefanus wordt martelaar
1e Schriftlezing: Lucas 15: 11 t/m 20a (BGT)
Preekje 1
Zingen: Psalm 103: 3
2e Schriftlezing: Lucas 15: 20b t/m 24 (BGT)
Preekje 2
Zingen: Psalm 103: 4
3e Schriftlezing: Lucas 15: 25 t/m 32 (BGT)
Preekje 3
Zingen: Psalm 103: 5
Luisteren / meezingen: ‘Welkom thuis’ van Marcel en Lydia Zimmer
Zegenlied: OTH 485 (De Here zegent jou…)
Geloofsbelijdenis: YFC 62 (Heer, U bent mijn leven…)
Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn…)
Zegen van St. Patrick
Ds. G.J. van Beek
26 jun. 2022
09.30 uur
Doopdienst
Aanvangslied: Opwekking 733 (De zon komt op…, )
Aanvangstekst: Psalm 121: 1, 2, 7 en 8 (NBV)
Opwekking 640 (Mijn hulp is van U, Heer…)
Luisteren / meezingen: Doop van Sela
Toezingen: Psalm 134:3 (oude berijming)
Kindermoment: Ananias en Saffira en kinderlied: ‘Ja is ja en nee is nee…’
Schriftlezing: Psalm 105: 1 t/m 9 (NBV)
: Handelingen 2: 37 t/m 42 (NBV)
Psalm 105: 1 en 5 (oude berijming)
ELB 170 (Groot is Uw trouw, o Heer…)
Slotlied: Opwekking 710 (Zegenlied…)
Ds. G.J. van Beek
19 jun. 2022
09.30 uur
Vaderdag
Ps. 108: 1
ELB 168: 1,2,3,7
Gez. 436: 1,7
Ps. 103: 5
Ps. 25: 2
ELB 376
Lucas 15: 11-32 (NBG ’51)
Gez. 463: 1,4,5
Gez. 481: 1,3
Dhr. J. Veltrop
Vianen
12 jun. 2022
09.30 uur
Schroom niet
Psalm 65: 1 en 2
Gezang 242: 4 en 5
Kindermoment: De discipelen genezen een verlamde man
Kinderlied: Door de kracht
Hebreeën 9: 11-15 en 10: 19-25 (NBV)
Gezang 477: 1
ELB 382: 1 en 2
Psalm 107: 1 en 3
Psalm 107: 4, 19 en 20
Slotlied: Gezang 254: 3 en
Ds. G.J. van Beek
5 jun. 2022
09.30 uur
Processie achter Jezus aan
Gezang 242: 1 en 2
Psalm 68: 9
Kinderlied: Trek de wereld in
Johannes 7 : 37 t/m 44 (NBV)
Handelingen 2: 1 t/m 11 (NBV)
ELB 150
ELB 357: 1, 4 en 5
Gezongen Geloofsbelijdenis
Opwekking 710
Ds. G.J. van Beek
29 mei. 2022
18.30 uur
Gezamenlijke middagdienst
Math. 7:13-23 (NBV)
Math. 18:1 en 4 (NBV)
Psalm 97: 1 en 6
ELB 357: 1 en 4
ELB 409: 1 en 2
ELB 409: 3 en 4
GEZ 326: 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis gezongen
GEZ 441:2,10 en 12
Ds. A.A. Wisman
Nieuw-Lekkerland
29 mei. 2022
16.30 uur
Around the world
Handelingen 14: 8-22
2 Timotheüs 2:1-13
Psalm 121: 1
My lighthouse (Rend Collective)
You say (Lauren Daigle)
By our love (For king & country)
Heer U bent mijn leven
Toekomst vol van hoop
Ds. G. van Driesten
Streefkerk
29 mei. 2022
09.30 uur
Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd
Psalm 47: 1 en 2
Gezang 234: 1 en 2
Gezang 443: 1 en 2
Kinderlied
Genesis 28: 10-22 (NBV)
Sela – Heer wij kijken omhoog
Gezang 21: 1 en 3
Opwekking 807God van licht
Mevr. W. Schippers
Streefkerk
26 mei. 2022
09.30 uur
Hemelvaart
Psalm 68: 2 en 6
Aanvangstekst: Lucas 24: 49-53 (NBV)
Gezang 230: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Psalm 47
Kindermoment en lied Ik moet weggaan van Elly en Rikkert
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 (NBV)
Gezang 231: 1, 3 en 4
ELB 411 (Jezus leeft in eeuwigheid…)
Slotlied: Gezang 235
Ds. G.J. van Beek
22 mei. 2022
09.30 uur
Countouren van Gods rijk
Psalm 118: 8 en 9
Marcus 16: 12 en 13
Gez. 454: 2 en 3
Psalm 6: 1
Psalm 6: 5
Lucas 24: 13-35
Gez. 82: 1, 3 en 5
Gez. 477: 1 en 2
Dhr. A.J. den Besten
Sliedrecht
15 mei. 2022
09.30 uur
In dienst van God, geroepen om dienstbaar te zijn.
Psalm 119:3 en 17
Gezang 47: 1 en 3
Kindermoment en lied: Simson
Schriftlezing: Johannes 21: 1-19
Gezang 83: 1, 2, 6 en 7
Opwekking 705 (Toon mijn liefde…)
Toezingen: Psalm 134: 3 (o.b.)
ELB 226 (Heer, ik kom tot U…)
Slotlied luisteren / meezingen:
Opwekking 807 (God van Licht…
Ds. G.J. van Beek
8 mei. 2022
09.30 uur
Opgewekt leven
Psalm 108: 1, 2
Gezang 90: 1, 9
Gezang 87: 1, 2
Gezang 87: 4, 5
Psalm 116
2 Korinthe 4: 5-18, 2 Korinthe 5: 1
ELB 275: 1, 3, 4
Psalm 116: 1, 3, 8
ELB. 413: 1, 3, 4
Ds. J. Haeck
Zeist
1 mei. 2022
09.30 uur
De begroeting van de opgestane Heer
Zingen: Psalm 72: 1, 2, 6 Geef Heer de koning
Hoe kan er in de wereld vrede zijn: Hoe kan er in de wereld vrede zijn | Ria Borkent melodie: Psalm 119 (bijv.)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 85: 3, 4 Bij wie Hem vrezen
Schriftlezing: Lucas 24: 36-49, Johannes 20: 19-23 HSV
Gezang 82
Prediking over Lucas 24: 36 en Johannes 20: 19:
Luisterlied: Peace
Zingen: ELB 501, 1, 2, 3 Vrede van God (vers 2: In Jezus’ naam wens ik jou (ipv geef ik jou)
Zegen
Wilhelmus
Ds. W.J. Bakker
Nieuweroord-Noordscheschut
24 apr. 2022
17.00 uur
Opgewekt leven
Psalm 90:1
Aanvangslied: Gezang 221: 1 en 2
Aanvangstekst: Romeinen 12: 9 t/m 12 (NBV)
Joy en gemeente: Opwekking 404 (We gaan op weg met brandend hart….)
Zanggroep Joy : Hij is nabij
: Onze Heer
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 17 (NBV)
Psalm 149: 1 en 2
ELB 122 (Daar juicht een toon…)
Gedicht: ‘Wij leven opgewekt (ds. Troost)
Joy : Living waters
: Gezang 293 (Joy: vers 1 en 2, allen: vers 3 en 4)
Slotlied: Joy en gemeente: Ga dan in Zijn Naam
Ds. G.J. van Beek
24 apr. 2022
09.30 uur
Twijfel en geloof bij Thomas.
Psalm 111: 1, 5
Gezang 199: 1, 2, 4, 6, 7
Gebed
Wetslezing: Rom 13: 8-12
Leiding kindernevendienst en kinderlied.
Schriftlezing: Johannes 20:19-31 NBV en 1 Joh 1:1-4 NBV.
ELB 263: 1, 3, 4, 6 door de wereld gaat een woord.
ELB 221: 1, 2 Geprezen zij de Here.
Dankgebed en voorbede.
Gezang 217: 1, 2, 3. Jezus leeft en ik met Hem.
Zegen
Ds. G. van Driesten
Streefkerk