Liturgisch bloemschikken

Dit afgelopen seizoen hebben we aan u, op bepaalde feest en/of herdenkingsdagen, een compositie c.q. bloemstuk laten zien. We zijn begonnen op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, en geëindigd met Pinksteren. Onze voorbereiding is verschillend, soms hebben we zelf een bepaald beeld voor ogen, maar ook boeken zijn voor ons een vorm van inspiratie. Tevens worden we in de gelegenheid gesteld om een thema te gebruiken. Dit thema wordt ons door medewerkers van het provinciaal kerkelijk bureau aangeboden.
 
Voor de goede orde leggen we nog even uit wat het liturgisch bloemschikken inhoudt. Liturgisch bloemschikken is een bloemstuk of compositie, dat een onderdeel van de eredienst kan vormen. Het doel van dit bloemschikken is om het woord van God weer te geven of te verduidelijken.
Bij liturgisch bloemschikken kan men gebruik maken van: een bepaalde naamgeving zoals passiebloem of Judaspenning, symbolische betekenis (bijvoorbeeld lelie wat reinheid betekent) of architectuur door de vorm van het bloemstuk.
Uiteraard is het de bedoeling om de kleuren van het kerkelijke jaar te volgen. Bij liturgisch bloemschikken ga je uit van een bepaald thema: Wat is het thema? Hoe beelden we het uit? Welke bloemkeuze. kleur? Welke vorm van het bloemstuk of compositie? En op welke plaats komt het te staan.
Tot zover deze summiere uitleg over liturgisch bloemschikken.
 
Voor de duidelijkheid vermelden we. dat de wekelijkse bloemengroet een andere commissie is
-