Beleidsplan 2024-2028

Voor de periode 2024-2028 is een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan van de Hervormde Gemeente Maranatha heeft de titel meegekregen: Op weg naar Gods toekomst. Met het oog op ‘Samen de toekomst tegemoet’. We mogen vol vertrouwen onze zorgen en dankbaarheid in Gods handen leggen, wat de toekomst ons ook brengt. In dit beleidsplan willen we gestalte geven aan de verantwoordelijkheid en de roeping schetsen die ons als Maranatha Gemeente is toevertrouwd.

In een beleidsplan willen we duidelijk maken, waar we als Maranatha gemeente voor staan. We zijn een eigentijdse gemeente. Maar de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Het christelijke geloof is in onze samenleving niet langer onomstreden. Persoonlijk, maar ook als christelijke gemeente, zullen we steeds meer rekenschap moeten afleggen van ons geloof, van de hoop die in ons leeft (1 Petrus 3: 15) met zachtmoedigheid en eerbied. We zullen als kerk in deze samenleving duidelijk moeten maken wat ons inspireert en leidt. Om dat te weten moeten we wel weten wat ons inspireert. Wat betekent het als we geloven in het evangelie van onze Heer Jezus Christus? Op welke wijze willen we God dienen in woorden en daden? Hoe willen we hierover in gesprek blijven met elkaar? Hoe bouwen we aan onze gemeente?

Het beleidsplan is verkrijgbaar bij de scriba en voor gemeenteleden te downloaden.

-