Beleidsplan 2018-2022

Voor de periode 2018-2022 is een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan van de Hervormde Gemeente Maranatha heeft de titel meegekregen: Toegewijd aan Gods toekomst. Dit is een verwijzing naar de thema van het recent gevierde 25-jarig jubileum van de gemeente: 25 jaar onderweg naar Gods toekomst. In dit beleidsplan willen we gestalte geven aan de verantwoordelijkheid en de roeping schetsen die ons als Maranathagemeente is toevertrouwd.

In een beleidsplan willen we duidelijk maken, waar we als Maranathagemeente voor staan. We zijn een eigentijdse gemeente. Maar de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Het christelijke geloof is in onze samenleving niet langer onomstreden. Persoonlijk, maar ook als christelijke gemeente, zullen we steeds meer rekenschap moeten afleggen van ons geloof, van de hoop die in ons leeft (1 Petrus 3: 15) met zachtmoedigheid en eerbied. We zullen als kerk in deze samenleving duidelijk moeten maken wat ons inspireert en leidt. Om dat te weten moeten we wel weten wat ons inspireert: wat betekent het als we geloven in het evangelie van onze Heer Jezus Christus? Op welke wijze willen we God dienen in woorden en daden? Hoe willen we hierover in gesprek blijven met elkaar? Hoe bouwen we aan onze gemeente?

Het beleidsplan is verkrijgbaar bij de scriba en voor gemeenteleden te downloaden.

-