Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommisie
Binnen de Hervormde Gemeente Maranatha is een evangelisatiecommissie actief. Deze comissie werkt samen met andere kerken in Nieuw-Lekkerland via de werkgroep 'Keerpunt Nieuw-Lekkerland'.

Welkomdiensten
Meerdere malen per jaar organiseren wij welkomdiensten, deze diensten hebben een laagdrempelig karakter en hebben als doel om mensen vrijblijvend kennis te laten maken met onze kerk.

Ontdekken groep
Op D.V. 20 September a.s. gaat de bestaande ontdekkengroep weer van start. Zij behandelen het boekje Jezus leren kennen. Aan de hand van heel verschillende Bijbelgedeelten leren we Wie de Here Jezus is, zeker ook in ons eigen leven. b.v. Marcus 8: 22-38 over het lijden van Jezus. En Lucas 18 over het volgen van de Here Jezus, wat voor gevolgen dat voor je leven heeft.
Er zijn op het ogenblik acht deelnemers die heel enthousiast hiermee bezig zijn. Lezen, luisteren, worstelen, maar vooral groeien en verwondert zijn over de Liefde en grootheid van de Here God.
We vragen uw gebed voor deze mensen.

Gebedskring.
Deze kring komt elke veertien dagen bij elkaar, ook in de vakantie. Daarom is er dus ook geen nieuwe start. Maar wel een vernieuwde oproep om mee te gaan doen. We mogen, want het is een groot voorrecht, samen de Here God danken, voorbede doen voor dichtbij en ver weg. Zijn leiding zoeken voor ons als gemeente maar ook persoonlijk. De opzet van het samenkomen is een kort Bijbelgedeelte lezen, gebedspunten opschrijven en de gebeden. Een ieder is vrij hoorbaar of in het hart mee te bidden.
Ieder gemeentelid mag ook vragen om ergens voor te bidden. U kunt er van op aan dat er zorgvuldig mee zal worden om gegaan. Overweegt u of dit misschien voor u een uitnodiging is om op in te gaan. Een ieder is van harte welkom, ook als u niet elke keer aanwezig kunt zijn.
Tijd: maandag 13.30 uur. Locatie kerkenraadskamer

Keerpunt Nieuw-Lekkerland
Keerpunt Nieuw-Lekkerland is de interkerkelijke evangelisatiewerkgroep van de Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Hervormde gemeente Maranatha, Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk.

Kijk voor meer informatie over Keerpunt op www.keerpuntnieuwlekkerland.nl

Alpha Cursus
Waar leef ik eigenlijk voor? Wie is Jezus? En wat heeft Hij eigenlijk met ons leven te maken?
Als u met dit soort vragen rondloopt, kan de Alpha-cursus iets voor u zijn.
De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt.
De Alpha-cursus duurt 12 weken, één avond per week, is toegankelijk voor iedereen.
Kijk voor meer informatie over de Alpha Cursus op www.keerpuntnieuwlekkerland.nl

Thema avonden
Meerder malen per jaar organiseren wij een thema avond zo hebben wij reeds avonden georganiseerd met oa. Reinier van der Berg (weerman), Anneke Kaay (schilderes).

Ga je mee naar Malawi in 2023?

De aanmeldingen van de jongerenreis naar Malawi in 2023 zijn geopend! Ben je helemaal enthousiast geworden van onze informatieavond of de informatie op Facebook of Instagram? Gaaf! Dan kun je op...

Gebedskring

Temidden van alle geluid, roepende stemmen, brandende woede, proberen we de stilte te zoeken. Te luisteren, ons hart en onze oren te trainen, om te verstaan wat U, Here God, ons probeert te...

-