Dhr. J. Veltrop uit Vianen

Hieronder treft u overzicht van geluidsopnamen van Dhr. J. Veltrop uit Vianen

Kerkdienst terugkijken of terugluisteren

Terugluisteren
Klik op de play knop onder het kopje 'Geluidsopname' om de geluidsname af te spelen, via de puntjes is er ook een optie om de opname te downloaden.

Terugkijken
Klik op de rode play knop onder het kopje 'Beeldopname' om de dienst te bekijken met beeld via KerkTV.

Datum Beschrijving Predikant / spreker Geluidsopname Beeldopname
1 nov. 2020
09.30 uur
He’s got the whole world in His hands
Ps. 105: 1,3
Kinderen van de Vader
Kinderlied
Schriftlezing: Jeremia 10: 19-23 (NBG)
Gez. 427: 1,5,8
He’s got the whole world in His hands
Gez. 304
Gez.432
Dhr. J. Veltrop
Vianen
4 okt. 2020
09.30 uur
Slapeloze nachten
Psalm 118:1
Het lied van Israël
Kinderlied: Sorry zeggen
Schriftlezing: Exodus 12:29-42 NBG
Gods volk wordt uitgeleid
Schriftlezing Hebr. 11:23-29 NBG
Gezang 291: Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
Gezang 305: 1, 2 Waar God de Heer zijn schreden zet
Belijdenis
ELB 194
Dhr. J. Veltrop
Vianen
7 jun. 2020
09.30 uur
Helicopter in de storm
Aanvangslied: Ps. 43: 3,4 ELB 382
Geloofsbelijdenis (op de wijze van Gez. 429: Wie maar de goede God laat zorgen)
’k Geloof in God – Hij is de Vader,
Almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde –
En in zijn eengeboren Zoon,
Die ik als mijn Verlosser eer,
In Jezus Christus, onze Heer,
Die, van de Heilige Geest ontvangen,
Als mens geboren uit een maagd,
Onder Pilatus heeft geleden,
Door onze schuld werd aangeklaagd,
Stierf aan het kruis, lag in het graf,
Tot in de dood daalde Hij af.
’k Geloof dat Hij ten derde dage
Weer opgestaan is uit de dood,
Is naar de hemel opgevaren,
Zit aan de rechterhand van God,
Vanwaar Hij met bazuingeschal
Eenmaal ten oordeel komen zal.
Ook wordt de Geest door mij beleden,
`k geloof één kerk die God ons geeft.
Ware gemeenschap van de heil’gen,
Dat God mijn zonden steeds vergeeft,
Mijn lichaam van de dood bevrijdt
En dat ik leef in eeuwigheid.
Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee
Johannes 16:5-15 (NBG-vertaling)
Gez. 328
Gez. 244: 1,2,4
Slotlied: “O Geest van God, die wind en vuur” (op de melodie van Gez. 243: Toen eenmaal God ter neder kwam)
O Geest van God, die wind en vuur
En kracht van boven zijt,
Kom dwars door onze hoge muur
En maak de poorten wijd!
Geen mens kan hier vrij in of uit,
De poorten zijn op slot –
O bitter hart dat buitensluit
Het woord, het volk van God!
Wij willen wel een land van licht,
Maar weigeren het kruis –
Zo blijven onze deuren dicht
En is ons hart geen huis.
O wind, o vlam, o pinkstervuur
Gij vonk van hogerhand.
Kom uit de hemel door de muur
Steek elke poort in brand.
En waai door onze weerstand heen,
Breek stuk ons trots verzet,
Blaas weg dat harde hart van steen,
Gij vlammende trompet!
Dan zal de kerk oase zijn
Waardoor in lange stoet D
e pelgrims gaan, van groot tot klein,
Uw hofstad tegemoet!
Dhr. J. Veltrop
Vianen