Ds. G.J. van Beek

Hieronder treft u overzicht van geluidsopnamen van Ds. G.J. van Beek

Op zondag 14 augustus 2022 om 09.30 uur zal Ds. G.J. van Beek voorgaan in een dienst van de Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland.

Kerkdienst terugkijken of terugluisteren

Terugluisteren
Klik op de play knop onder het kopje 'Geluidsopname' om de geluidsname af te spelen, via de puntjes is er ook een optie om de opname te downloaden.

Terugkijken
Klik op de rode play knop onder het kopje 'Beeldopname' om de dienst te bekijken met beeld via KerkTV.

Datum Beschrijving Predikant / spreker Geluidsopname Beeldopname
10 jul. 2022
09.30 uur
Houd vol!
Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4
Aanvangstekst: Romeinen 12: 12 (NBV)
Gezang 316: 2, 3 en 4
Gebodslezing
Psalm 86: 2 en 4
Kindermoment: Een Ethiopiër wil Jezus volgen
Kinderlied: : Ik vind het fijn om jou te helpen
Schriftlezing: Haggaï 1: 15b – 2: 9 (NBV)
Gezang 320: 1, 3 en 4
Gezang 441: 7, 8 en 11
Slotlied: ELB 224 (God wijst mij een weg…)
Ds. G.J. van Beek
3 jul. 2022
09.30 uur
Overstapdienst - Welkom thuis!
Aanvangslied: Psalm 118: 9 en 10
Aanvangstekst: Jesaja 43: 1 (BGT)
Opwekking 599 (Nog voordat je bestond, kende Hij je naam…)
Kindermoment en lied Stefanus wordt martelaar
1e Schriftlezing: Lucas 15: 11 t/m 20a (BGT)
Preekje 1
Zingen: Psalm 103: 3
2e Schriftlezing: Lucas 15: 20b t/m 24 (BGT)
Preekje 2
Zingen: Psalm 103: 4
3e Schriftlezing: Lucas 15: 25 t/m 32 (BGT)
Preekje 3
Zingen: Psalm 103: 5
Luisteren / meezingen: ‘Welkom thuis’ van Marcel en Lydia Zimmer
Zegenlied: OTH 485 (De Here zegent jou…)
Geloofsbelijdenis: YFC 62 (Heer, U bent mijn leven…)
Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn…)
Zegen van St. Patrick
Ds. G.J. van Beek
26 jun. 2022
09.30 uur
Doopdienst
Aanvangslied: Opwekking 733 (De zon komt op…, )
Aanvangstekst: Psalm 121: 1, 2, 7 en 8 (NBV)
Opwekking 640 (Mijn hulp is van U, Heer…)
Luisteren / meezingen: Doop van Sela
Toezingen: Psalm 134:3 (oude berijming)
Kindermoment: Ananias en Saffira en kinderlied: ‘Ja is ja en nee is nee…’
Schriftlezing: Psalm 105: 1 t/m 9 (NBV)
: Handelingen 2: 37 t/m 42 (NBV)
Psalm 105: 1 en 5 (oude berijming)
ELB 170 (Groot is Uw trouw, o Heer…)
Slotlied: Opwekking 710 (Zegenlied…)
Ds. G.J. van Beek
12 jun. 2022
09.30 uur
Schroom niet
Psalm 65: 1 en 2
Gezang 242: 4 en 5
Kindermoment: De discipelen genezen een verlamde man
Kinderlied: Door de kracht
Hebreeën 9: 11-15 en 10: 19-25 (NBV)
Gezang 477: 1
ELB 382: 1 en 2
Psalm 107: 1 en 3
Psalm 107: 4, 19 en 20
Slotlied: Gezang 254: 3 en
Ds. G.J. van Beek
5 jun. 2022
09.30 uur
Processie achter Jezus aan
Gezang 242: 1 en 2
Psalm 68: 9
Kinderlied: Trek de wereld in
Johannes 7 : 37 t/m 44 (NBV)
Handelingen 2: 1 t/m 11 (NBV)
ELB 150
ELB 357: 1, 4 en 5
Gezongen Geloofsbelijdenis
Opwekking 710
Ds. G.J. van Beek
26 mei. 2022
09.30 uur
Hemelvaart
Psalm 68: 2 en 6
Aanvangstekst: Lucas 24: 49-53 (NBV)
Gezang 230: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Psalm 47
Kindermoment en lied Ik moet weggaan van Elly en Rikkert
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14 (NBV)
Gezang 231: 1, 3 en 4
ELB 411 (Jezus leeft in eeuwigheid…)
Slotlied: Gezang 235
Ds. G.J. van Beek
15 mei. 2022
09.30 uur
In dienst van God, geroepen om dienstbaar te zijn.
Psalm 119:3 en 17
Gezang 47: 1 en 3
Kindermoment en lied: Simson
Schriftlezing: Johannes 21: 1-19
Gezang 83: 1, 2, 6 en 7
Opwekking 705 (Toon mijn liefde…)
Toezingen: Psalm 134: 3 (o.b.)
ELB 226 (Heer, ik kom tot U…)
Slotlied luisteren / meezingen:
Opwekking 807 (God van Licht…
Ds. G.J. van Beek
24 apr. 2022
17.00 uur
Opgewekt leven
Psalm 90:1
Aanvangslied: Gezang 221: 1 en 2
Aanvangstekst: Romeinen 12: 9 t/m 12 (NBV)
Joy en gemeente: Opwekking 404 (We gaan op weg met brandend hart….)
Zanggroep Joy : Hij is nabij
: Onze Heer
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 17 (NBV)
Psalm 149: 1 en 2
ELB 122 (Daar juicht een toon…)
Gedicht: ‘Wij leven opgewekt (ds. Troost)
Joy : Living waters
: Gezang 293 (Joy: vers 1 en 2, allen: vers 3 en 4)
Slotlied: Joy en gemeente: Ga dan in Zijn Naam
Ds. G.J. van Beek
17 apr. 2022
09.30 uur
Laat de zon van Uw gerechtigheid opgaan over ons leven
Opwekking 733 (De zon komt op, maakt de morgen wakker)
Aanvangslied: ELB 132 (U zij de glorie)
Aanvangstekst: Maleachi 3:20 (NBV)
Opwekking 180 (Bron van licht en leven)
Opwekking: Psalm 37: 3 t/m 6 (NBV)
Psalm 130: 2 en 3
Kindermoment en projectlied:
Schriftlezing: Psalm 84: 10 t/m 13 (NBV)
: Marcus 16: 1 t/m 8 (NBV)
Psalm 84: 5 en 6
Gezang 437
Gedicht: ‘O vlam van Pasen steek ons aan. (ZG 161, ds. Troost)
Muzikaal intermezzo (orgel en trompet)
Slotlied: ELB 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Zegen
Ds. G.J. van Beek
15 apr. 2022
19.30 uur
Goede Vrijdag
Gezang 189: 2, 3 en 4
Aanvangstekst: 1 Korintiërs 1: 18 (NBV)
Gezang 192: 1, 5 en 6
Marcus 15 (NBV)
Gezang 182
Formulier HA
Luisteren/meezingen: ‘Via Dolorosa’ van Sela
Aan tafel: Gezang 360
Slotlied: gezang 195: 1 en 5
Zegen: Amen gezongen
Ds. G.J. van Beek
10 apr. 2022
09.30 uur
Geroepen gelovig te gaan op Zijn weg
Psalm 42: 1 en 5 (ob)
Aanvangstekst: Marcus 14: 36-38 (NBV)
Bid met Mij (Sela)
Schriftlezing: Marcus 10: 46 – 11: 10
Gezang 42
Verkondiging
Samenzang: Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam…)
Gods zegen voor jou (Sela)
Psalm 134:3 (oude berijming)
Gedicht: ‘Voetstappen in het zand…’
Luisterlied: Stil is de straat overal (Carmen Stoetzer)
Slotlied Gezang 440: 1 en 4
Zegen van St. Patrick (Amen gezongen)
Ds. G.J. van Beek
27 mrt. 2022
09.30 uur
Hij die onze angst wegneemt en ons rust geeft.
Psalm 27: 1 en 3
Aanvangstekst: Mattheüs 14: 25 t/m 27 (NBV)
ELB 448 (Je hoeft niet bang te zijn)
Gebodslezing: Filippenzen 2: 5 t/m 11 (NBV)
Gezang 147: 1, 4 en 5
Kindermoment en projectlied
Schriftlezing: Marcus 10: 32 t/m 45 (NBV)
Psalm 119: 3, 17 en 53
Gezang 175
Slotlied: Gezang 182: 1 en 6
Zegen (amen gezongen)
Ds. G.J. van Beek
20 mrt. 2022
09.30 uur
Ken je dit verhaal?
Zegekroon (Opwekking 764)
Aanvangstekst: Matteüs 5: 33-37 (NBV)
Psalm 107: 19 en 20
Projectlied
Lied: Ken je dit verhaal?
Schriftlezing: Richteren 11: 28-40 (NBV)
Gezang 328: 1 en 2
1e deel preek (uitleg)
Place in this world
2e deel preek (toepassing)
Wonderlijk (Sela)
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Goede gaven
Ds. G.J. van Beek
9 mrt. 2022
19.30 uur
Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp
Psalm 107: 1 en 4
Aanvangstekst: Mattheus 11: 28 t/m 30 (NBV)
ELB 302
Heidelbergse Catechismus: zondag 45, vraag en antwoord 116-118
ELB 325
Schriftlezing: Marcus 9: 14 t/m 29 (NBV)
Psalm 86: 1, 5 en 6
Gezang 446: 1, 2 , 3 en 4
Slotlied: gezang 392: 1, 3, 4 en 5
Ds. G.J. van Beek
27 feb. 2022
09.30 uur
'Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten!
Psalm 90:1
Aanvangslied: Gezang 173: 1, 3 en 5
Aanvangstekst: 1 Corinthiërs 1: 18 (NBG)
Gezang 177: 1, 2 en 7
Geloofsbelijdenis (
ELB 342 (Heer, ik prijs Uw grote Naam…, 2x)
Kindermoment: Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden
Projectlied
Schriftlezingen : Jesaja 53: 1 t/m 5 (NBG)
: Marcus 8: 27 t/m 35 (NBG)
Psalm 143: 2 en 9
Gezang 177: 3, 4, 5 en 6
Slotlied: ELB 346: 1, 2 en 4 (Ik wil zingen van mijn Heiland…)
Ds. G.J. van Beek
20 feb. 2022
09.30 uur
Vermenigvuldigen door te delen...
Aanvangslied: ELB 212 (Heer, wat een voorrecht…)
Aanvangstekst: Psalm 84: 12 en 13 (NBV)
ELB 246: 1 en 2 (Ik bouw op U…)
Kindermoment: Jozef herenigd met zijn broers en vader
Kinderlied: Wat is het geweldig!
Schriftlezing: Marcus 6: 30 -44 (NBV)
Psalm 25: 2 en 6
Verkondiging met als thema: ‘Vermenigvuldigen door te delen…’
Zingen: Gezang 473: 1, 2, 5 en 10
Formulier en bevestiging
Psalm 134:3 (oude berijming, staande)
Luisterlied: ‘Neem mij zoals ik ben’ van Carmen Melissant
Slotlied: Opwekking 705 (Toon Mijn liefde…, staande)
Zegen te be-amen met gezang 456: 3
Ds. G.J. van Beek
13 feb. 2022
17.00 uur
Geloof, hoop & liefde
ELB 184: 1
Lied: ’Als je gelooft in liefde | Met zandprinses Rosa van der Vijver
ELB 420 : 1 en 2
1 Korintiërs 13: 1 t/m 7 (NBV)
1 Korintiërs 13: 7 t/m 13 (NBV)
Lied: een Toekomst vol van hoop
Psalm 103:3
Psalm 103:5
Psalm 103:9
Opwekking 488
Ds. G.J. van Beek