Ds. G.J. van Beek

Hieronder treft u overzicht van geluidsopnamen van Ds. G.J. van Beek

Kerkdienst terugkijken of terugluisteren

Terugluisteren
Klik op de play knop onder het kopje 'Geluidsopname' om de geluidsname af te spelen, via de puntjes is er ook een optie om de opname te downloaden.

Terugkijken
Klik op de rode play knop onder het kopje 'Beeldopname' om de dienst te bekijken met beeld via KerkTV.

Datum Beschrijving Predikant / spreker Geluidsopname Beeldopname
24 jan. 2021
09.30 uur
U bent het!
ELB 58
Gezang 172: 1 en 4
Psalm 91: 1 en 5
Kinderlied: Dank U wel!
Lucas 3: 21 en 22 (NBV)
Lucas 4: 1-21 (NBV)
Psalm 25: 2 en 6
Slotlied: Gezang 75: 1, 2 en 3
Ds. G.J. van Beek
10 jan. 2021
09.30 uur
Jezus in de tempel
ELB 218 (Samen in de Naam van Jezus…)
Aanvangstekst: Jesaja 11: 1 en 2 (NBG)
Gezang 477:1
Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 1 en 5
Kindermoment: Jezus is sterker dan een onreine geest.
Kinderlied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Schriftlezing: Lucas 2: 39 t/m 52 (NBG)
Psalm 119: 4, 14 en 28
Muzikaal intermezzo
ELB 376 (Abba, Vader…)
Ds. G.J. van Beek
31 dec. 2020
19.00 uur
Meekijken naar Simeon en Jezus
Psalm 90: 1 en 8
Aanvangstekst: Jesaja 61: 1 en 2 (NBV)
Psalm 86: 5 en 7
Schriftlezing: Lucas 2: 22 t/m 40 (NBV)
Gezang 157: 1 en 7
Muzikaal intermezzo
Gedicht
Gezang 68
Gezang 397: 1, 4, 5 en 6
Ds. G.J. van Beek
25 dec. 2020
09.30 uur
Grote blijdschap..., een hoopvolle toekomst!
Kerstnacht boven Bethlehem
Komt allen tezamen
Gezang 26: 1 en 4
Kinderlied: Vrolijk kerstfeest iedereen!
Jeremia 29:10-14 (NBG)
Gezang 118
Lukas 2:1-14 (NBG)
Eng’len hebben ’t eens doen horen
Hoor d’ eng’len zingen d’ eer
Alle mensen moeten horen
Joy to the world
Ere zij God
Ds. G.J. van Beek
13 dec. 2020
09.30 uur
God met ons
Aansteken 3e kaars en uitspreken gedicht
Aanvangslied: Gezang 118
Aanvangstekst: Jesaja 11: 1 en 2 (NBV)
Gezang 125: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 98: 1 en 3
Kindermoment en kinderlied: Ik ben Jozef, de timmerman
Schriftlezing: Jesaja 9: 1 t/m 6 (NBV)
: Matteüs 1: 18 t/m 25 (NBV)
Gezang 122: 1, 4 en 5
Muzikaal intermezzo
Gezang 476: 1 en 5
Ds. G.J. van Beek
6 dec. 2020
17.00 uur
Dankbare gehoorzaamheid
Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Aanvangstekst: Matteüs 5: 13 t/m 16 (NBV)
Gezang 481: 1 en 4 (orgel)
Heidelbergse Catechismus zondag 32: vraag en antwoord 86
Gezang 124: 1, 2 en 4 (orgel)
Schriftlezing: Micha 6: 8 (NBV) en Matteüs 25: 31 t/m 46 (NBV)
Testify: River flows in you
Verkondiging met als thema: ‘Dankbare gehoorzaamheid’
Testify: Thank You
Slotlied: Gezang 127: 1, 2 en 7
Ds. G.J. van Beek
22 nov. 2020
09.30 uur
Blijf bij mij, Heer!
Psalm 121
Aanvangstekst: Psalm 23: 4 (NBG)
Gezang 14: 2 en 3
Kindermoment: Wie hoort bij de Mensenzoon?
Kinderlied: ELB 446 (Ik zit op het puntje van mijn stoel, YouTube)
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 (NBG)
Gezang 282: 1, 3 en 5 (Bundel 1938)
Verkondiging:
Muzikaal intermezzo
Moment van herdenken
Psalm 90:1
Gedicht: Blijf bij ons, Heer… van ds. Troost, Zingende Gezegend 249
Zegelied: God zal met je meegaan (YouTube)
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (YouTube)
Ds. G.J. van Beek
15 nov. 2020
09.30 uur
Kom, Here kom, Maranatha
ELB 411
Psalm 1: 1 en 2
Gezang 296: 2 en 3
Kinderlied: ELB 475
Schriftlezing: Openbaring 22
Psalm 68: 7 en 9
Muzikaal intermezzo over Psalm 23
Slotlied: ELB 140
Ds. G.J. van Beek
4 nov. 2020
19.30 uur
Dankdagdienst
Johannes de Heer lied 7 (Als g’in nood gezeten…)
Aanvangstekst: Jesaja 55: 8 t/m 11 (NBV)
Gezang 326: 1 en 5
Schriftlezingen: Job 42 (NBV) :Jacobus 5: 7 -11 (NBV)
Psalm 118: 6 en 10
Muzikaal intermezzo
Geloofsbelijdenis: Heidelbergse Catechismus zondag 10
Psalm 107: 1 en 19
Slotlied: Blijf bij mij, Heer
Ds. G.J. van Beek
1 nov. 2020
17.00 uur
Nieuwe start
ELB 249
Psalm 130: 2, 3 en 4
Testfy: Mijn toevlucht
Schriflezingen: Jesaja 53: 1-7 (NBV)
Romeinen 3: 21-28 (NBV)
Gezang 171: 1 en 2
Testify: God van Licht
Slotlied: ELB 246
Ds. G.J. van Beek
25 okt. 2020
09.30 uur
Het nieuwe Jeruzalem
Psalm 46: 1 en 2
ELB 413: 1, 2 en 4
Psalm 36: 2 en 3
Kinderlied
Schriftlezing: Openbaring 21 (NBV)
Psalm 87
Muzikaal intermezzo
Slotlied: ELB 409: 1, 2 en 4
Ds. G.J. van Beek
11 okt. 2020
09.30 uur
Houd vol, want het einde is in zicht
ELB 246 (Ik bouw op U…)
Aanvangstekst: 1 Petrus 5: 8 t/m 11 (NBV)
Gezang 107: 3 en 4
Psalm 63: 1 en 3
Kinderlied: Opwekking 807 (God van Licht…, wees mijn Gids…)
Schriftlezing: Openbaring 20 (NBV)
Psalm 73: 9, 10 en 11
Muzikaal intermezzo
Slotlied: YFC 62 (Heer, U bent mijn leven…)
Zegen
Ds. G.J. van Beek
4 okt. 2020
17.00 uur
Eigen schuld - dikke bult
Schriftlezing: Lucas 15: 11-32 (NBV)
Psalm 65: 1 en 2
Psalm 25: 8 en 9
Gezang 402: 3 en 4
ELB 189a
Opwekking 599
Gezang 470
Ds. G.J. van Beek
27 sep. 2020
09.30 uur
Het goede leven
Aanvangslied: ELB 435 (‘k Heb Jezus nodig…)
Aanvangstekst: Deuteronomium 30: 6 (BGT)
Psalm 34: 1 en 5
Gebodslezing: Romeinen 12: 9-21 (NBV)
Luisterlied: opwekking 244 (Welzalig de man…)
Kinderlied: ‘Doe je wapens aan’ (Elly en Rikkert)
Schriftlezing: Lucas 18: 18-27 (NBV)
Psalm 147: 1 en 7
Luisterlied: YFC 62 (Heer, U bent mijn leven…)
Slotlied: gezang 429: 1 en 3
Ds. G.J. van Beek
20 sep. 2020
09.30 uur
‘Zalig zij, die genodigd zijn tot het Bruiloftsmaal van het Lam.
ELB 125: 1 en 2 (Geprezen zij de Heer…)
Aanvangstekst: Psalm 95: 1 en 2 (NBV)
Psalm 95: 1 en 3
Schriftlezing: Openbaring 19 (NBV)
ELB 245: 1 en 3 (Glorie aan God…)
ELB 249 (Door Uw genade, Vader…)
Tijdens voorbereiding: Gezang 436: 4 en 5
Slotlied: Gezang 231: 3 en 4
Ds. G.J. van Beek
13 sep. 2020
17.00 uur
Een uitgestrekte hand
Belijdenisdienst
Opw. 733 Tienduizend redenen
Aanvangstekst Ps 62: 2 en 3
Opw. 727 Stil, mijn ziel, wees stil (Nederland zingt)
Schriftlezing: Mattheus 14:22-33 NBG
Opw. 790 God is mijn Herder
Lezing formulier
Toezingen Psalm 134:3 OB
Belijdenisgroep zingt: Opw 630 Vader, U bent goed
Welkom door ouderling van dienst aan nieuwe lidmaten
Thank You, door Nina (zang) en Anne Fleur (harp)
Zegen
Gezang 456:3
Youth for Christ 62 Heer, U bent mijn leven.
Ds. G.J. van Beek
6 sep. 2020
09.30 uur
Kiezen voor God en Zijn genade
Psalm 86: 5 en 7 (orgel)
Aanvangstekst: Psalm 98: 1, 4, 7 en 8 (NBV)
ELB 372 (Mijn Jezus, mijn Redder…)
Gebodslezing: 1 Petrus 4: 7 t/m 19 (NBV)
Gezang 106: 1 en 2 en 4 (orgel)
Kindermoment: David moet vluchten voor Saul
Kinderlied:
Schriftlezing: Openbaring 14: 1 t/m 5 en 12 t/m 16 en openbaring 15: 1 t/m 4 (NBV)
ELB 191: 1 en 3 (Veilig in Jezus’ armen…)
Gezang 476: 2 en 5 (orgel)
Slotlied: Gezang 136: 1 en 5 (bundel 1938)
Ds. G.J. van Beek
30 aug. 2020
09.30 uur
Hoopvol de handen uit de mouwen
Bevestiging ambtsdragers
Aanvangslied: Opwekking 733
Psalm 134
Kinderlied: ‘Koning Saul’ van Elly en Rikkert
Zanggroepje: ELB 226
1 Petrus 5: 1/m 11 (NBV
Zingen: ELB 212
Toezingen: Psalm 134:3
Zanggroepje: Goede gaven
Zanggroepje: You’re gonna be okay
Slotlied: Youth for Christ 62: 1, 3 en 4
Ds. G.J. van Beek
23 aug. 2020
09.30 uur
Christus gemeente in het nauw
Psalm 91: 1 en 5
ELB 226
Psalm 63: 1 en 3
Kinderlied: ‘Goliath…, je laatste uren zijn geteld’
Openbaring 12: 1 t/m 14 (NBV)
Psalm 17: 3, 4 en 7
ELB 246
Slotlied: Gezang 434:1 en 2
Ds. G.J. van Beek