Keerpunt Nieuw-Lekkerland

Keerpunt Nieuw-Lekkerland is een samenwerkingsverband van 5 kerken in Nieuw-Lekkerland op het gebied van evangelisatie-activiteiten. Binnen de samenwerking werken de volgende kerken samen:

  • Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg;
  • Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Alblasserdam - Nieuw-Lekkerland;
  • Hervormde gemeente Maranatha;
  • Vrije baptistengemeente Nieuw-Lekkerland;
  • Gereformeerde Ontmoetingskerk.

Met onze verschillende achtergronden en belevingsvormen, zijn wij het over één ding eens: Het Evangelie van Jezus Christus moet worden bekendgemaakt aan iedereen. Samen willen wij in Nieuw-Lekkerland aan deze taak invulling geven.

Keerpunt organiseert o.a. de Alphacursus, de Kerstnachtdienst, de Vrouwenochtend, het Vrouwenontbijt, de Week van gebed en de Sing-in.

Openlucht Sing-in met Redeemed in Nieuw-Lekkerland

Een avond vol muzikale lofprijzing en aanbidding! Op zondag 2 juli 2023 wordt er een bijzondere sing-in gehouden in Nieuw-Lekkerland. Wij zijn enthousiast om de band Redeemed te...

Nacht van Gebed Nieuw-Lekkerland

Elk jaar organiseert Open Doors de Nacht van Gebed om wereldwijd te bidden voor vervolgde christenen. Dit speciale gebedsevenement vindt bewust 's nachts plaats als symbool van verbondenheid,...

Bidstond “Een klein verschil, maakt veel uit”

Op maandagavond 15 mei, van 19.00 tot 20.00 uur, organiseren de vijf kerken welke samenwerken binnen Keerpunt een inspirerende gebedsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we elkaar...

-