Opvoedingskring voor ouders van 0 tot 18 jaar

maandag 18 november 2019

Op woensdag 15 januari 2020 komen we bij elkaar in de consistorie van ons kerkgebouw. We gaan het hebben over het waarom en het hoe van de geloofsopvoeding. De doop komt aan de orde, net als de vraag hoe we onze kinderen zien..., als ons eigendom of als aan ons geleende godsgeschenken.

Ook zal er gesproken worden over de relatie tussen zélf ontvangen hebben en weer doorgeven aan je kinderen. De misschien wel állerbelangrijkste vraag daarbij is: Wát willen we onze kinderen meegegeven?

Naast de bespreking van al deze onderwerpen zal er ook ruimte zijn om ervaringen met elkaar te delen.

De avond begint om 20.00 uur en zal rond de klok van tien afgelopen zijn.

Vanaf 19.45 uur is de koffie bruin.

De doelgroep is: (doop)ouders van kinderen van 0-18 jaar, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De kring zal worden geleid door onze dominee.

We hopen op een mooie avond, een zinvolle ontmoeting en leerzame gesprekken. 

Gerelateerde berichten