Stille Week - Zij begonnen Hem te beschuldigen...

zaterdag 27 maart 2021

Een indrukwekkende tijd hebben we achter ons. Sinds het Covid-19virus de wereld overtrekt is er veel gebeurd in de wereld en in de kerk. Op allerlei manieren ervaren we lijden dat ons bezig houdt. Het lijden door ziekte, het lijden door eenzaamheid, het lijden van de zorgen om de toekomst ten aanzien van studie en werk. De afgelopen tijd is er veel over nagedacht en over gesproken en is er ook een herbezinning op gang gekomen over ons handelen in dit alles en is er ook weer sterker een besef ontstaan dat we kwetsbare, afhankelijke mensen zijn, die Gods hulp nodig hebben om aan dit lijden te ontsnappen.

Door de ingrijpende maatregelen die getroffen zijn, waren we als kerken vorig jaar niet in de gelegenheid om met elkaar de Stille Week te vieren. En hoewel er op dit moment nog steeds strikte maatregelen zijn, vinden we het samen met elkaar gedenken van de lijdensweg van Jezus, als de weg naar verlossing voor ons, toch zo belangrijk, dat we als samenwerkende kerken besloten hebben dit jaar de Stille Week wel invulling te geven. En dan op de manier zoals we inmiddels in alle kerken gewend zijn, dat wil zeggen: een klein aantal gemeenteleden in de kerk en de rest verbonden via internet. Het is daarbij de bedoeling om het thema en de orden van dienst te volgen, zoals die vorig jaar al zijn vastgesteld.

Zij begonnen Hem te beschuldigen...

Als thema is gekozen: “Zij begonnen Hem te beschuldigen...”. Op de verschillende avonden willen we stil staan bij het proces van de beschuldiging tot aan uiteindelijk Jezus’ veroordeling tot de doodstraf. We beginnen bij de vaststelling dat de hogepriesters en de schriftgeleerden het verlangen hadden om Jezus in staat van beschuldiging te stellen. Vervolgens denken we na over waarom ze dat willen aan de hand van een gelijkenis van Jezus. Daarna staan we stil hoe het voornemen van de Farizeeën en de schriftgeleerden werkelijkheid kon worden toen Judas, een leerling van Jezus, bereid bleek te zijn om zijn leermeester uit te leveren. Blijkbaar was de tijd er rijp voor. Ja, blijkbaar was de tijd er rijp voor gemaakt, want het ging allemaal niet buiten God om. Daar staan we op de vierde avond bij stil. Het gevolg van dit alles was, dat de hogepriesters en schriftgeleerden direct gebruik wisten te maken van de gelegenheid en Pilatus zo wisten te bewerken, dat hij gedwongen werd de doodstraf aan Jezus op te leggen en uit te voeren.

We willen in deze week in gezamenlijkheid stil staan bij dit sterke verlangen in mensen om Jezus te beschuldigen. We willen de reden ervoor overdenken en hoe het gerealiseerd werd. We willen bij de noodzakelijkheid ervan stil staan en bij het heil dat het ons brengt. Want Hij die beschuldigd werd en onschuldig ter dood gebracht, maakte ons op deze manier van schuld vrij.

Programma Stille Week

  • Maandag 29 maart:                Gereformeerde Ontmoetingskerk i.s.m Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen
  • Dinsdag 30 maart:                 Hervormde Gemeente Maranatha
  • Woensdag 31 maart:             Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp
  • Donderdag 1 april:                 Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg

De diensten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 45 minuten.

Livestreams

Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen de dienst in uw eigen kerk bijwonen op de voor uw kerk gebruikelijke manier en niet één van de andere diensten. Deze kunt u wel online volgen via onderstaande links.

Programmaboekje

Hier kunt u het volledige programma downloaden