Start winterwerk ‘Hoopvol op weg’

zaterdag 18 september 2021

Volgend weekend vindt het startweekend plaats. Vanwege de versoepelingen hebben we voor zaterdag 25 september een compleet programma voor de gehele gemeente in elkaar kunnen zetten. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en gezellig samen te eten.

Kraak de kluis

Zit je in groep 3 - 8 van de basisschool? Dan kunnen wij jou goed gebruiken bij het kraken van een echte kluis! En das best pittig hoor! Maar met jouw hulp moet dat gaan lukken, daarna eten we patat in de kerk. Kijk in de zondagsbrief of in het venster hoe je jezelf kunt opgeven, dit kan tot en met 20 september 2021).

Klauteren en klimmen

Zit je op de middelbare school? Dan ben je welkom om mee te gaan naar het Klimbos in Dordrecht om 3 uur met elkaar te klimmen. Eigen bijdrage per persoon € 2,50. Maar daar krijg je dan ook drie uur klimplezier voor en een lekker patatje daarna!  Kijk in de zondagsbrief of in het venster hoe je jezelf kunt opgeven, dit kan tot en met 20 september 2021).

Bijpraten, eten en zingen

Aan het einde van de zaterdagmiddag bent u allen van harte welkom om met elkaar bij te praten, te eten en te zingen! Zie voor uitgebreide informatie over het programma in de apart naar u verzonden brief.

Hoopvol op weg

Op zondagmorgen 26 september komen we als gemeente samen om met elkaar na te denken over het thema: ‘Hoopvol op weg’. We staan stil bij Lucas 24: 13-35. Joy verleent medewerking.

Wij hopen van harte dat het een seizoen zal worden waarin we elkaar steeds meer fysiek zullen kunnen ontmoeten. We hopen volgend weekend velen van u te ontmoeten in en rondom de kerk. We wensen elkaar nu al een héél goed startweekend toe.

Gerelateerde berichten