Vragenlijst 'Kerk zijn ná corona'

zondag 18 september 2022

Mocht u de vragenlijst die als bijlage bij het venster van september zat nog niet hebben ingevuld. Dat kan nog tot 21 september! Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen.

We hopen uiteraard op veel respons! 

Uw reactie wordt zeer gewaardeerd en we zien u graag op maandag 3 oktober op de gemeenteavond om de uitkomst ervan met u te delen en te bespreken. 

U kunt de vragenlijst downloaden in PDF of Word

Alvast onze hartelijke dank!

Maranathakerk

Mattenbies 1
2957 RJ Nieuw-Lekkerland