Colofon

Tenzij anders vermeld geldt op deze website het copyright. Alleen geluidsopnamen van kerkdiensten mogen voor eigen gebruik gedownload worden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, computertechnologie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webredactie van de Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland.

Vragen of opmerkingen over de website?
Voor vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de webredactie.

Samenstelling en realisatie:
Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland.

-