Zangavond Keerpunt Nieuw-Lekkerland in ’t Waellant

vrijdag 29 maart 2024

Op D.V. zaterdag 13 april wil Keerpunt Nieuw-Lekkerland de jaarlijkse zangavond houden in de centrale ruimte van het woon-zorgcomplex ’t Waellant. Leden van zanggroep ‘Pro Deo’ zullen hun liederen voor en met ons zingen.

We leven in een tijd met veel onrust De mens blijkt ook anno 2024 niet in staat uit zichzelf vrede te brengen, maar heeft redding van Boven nodig. Het thema van de avond is:  ‘Bang voor de toekomst?’

Een thema dat aanspreekt en ons doet beseffen dat we als mensen vanuit onszelf bang en kwetsbaar zijn. En dat we alleen door Gods genade hoop en uitredding kunnen verwachten. Als we ons vertrouwen op Jezus als de Christus stellen die als richter en redder eens uitkomst zal geven, dan mogen we weten dat Hij ons een behouden toekomst heeft beloofd en dat geeft hoop, moed en kracht! In de liederen hoor je het vertrouwen op Hem en onze toekomstverwachting.

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond met ons mee te zingen en te beleven. De avond begint om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Gerelateerde berichten