Week van Gebed Nieuw-Lekkerland

zaterdag 16 januari 2021

De week van Gebed 2021 zet de oproep van de Here Jezus: #blijfinmijnliefde centraal. Dit is daarom ook het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021 die dit jaar plaatsvindt van 17 tot en met 24 januari. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus om in zijn liefde verbonden te blijven verfrissend en bemoedigend. Door met Hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid met anderen.
Afgelopen jaren werd door de werkgroep vanuit Keerpunt een aantal gebedsbijeenkomsten in deze week georganiseerd in verschillende kerken. Dit zal nu door de strenge coronamaatregelen die nu gelden niet gebeuren. Wij hopen dat in de erediensten van 17 januari daar wel bij wordt stil gestaan. Daarnaast kan iedereen zelf in deze week daar bewust bij stilstaan en momenten in gebed gaan. Wij roepen u op om daar gestalte aan te geven zodat we met onze dank maar zeker met onze nood tot Hem zullen gaan en Hij ons zal horen.
Zie ook: https://www.weekvangebed.nl/bestellen/overzicht

Gerelateerde berichten